PowerTower

PowerTower is een bedrijf dat reclametorens vervaardigd langs Nederlandse snelwegen. Voor dit bedrijf heb ik de beeldenbank mogen aanvullen. Om een goed beeld van de helderheid te krijgen, zijn de foto’s op verschillende momenten op de de dag genomen.